Recentment, la Sala Civil del Tribunal Suprem ha donat a conèixer, en dret de família, una nova teoria sobre la possibilitat que el progenitor no custodi obligat, per sentència, a pagar una pensió d’aliments als seus fills, deixi de fer-ho si es pot arribar a demostrar de forma clara i contundent que la relació o el tracte entre el progenitor i els seus fills no es bona per causa imputable totalment als fills i en dir que no és bona volem dir que és molt dolenta.

Més

Recientemente la Administración Tributaria (AEAT) ha iniciado una campaña de inspección a todas aquellas personas contribuyentes que han obtenido una ganancia mediante el método de apuestas deportivas, así como otras modalidades de juego on line.

Més

La recent Llei 27/2014, de l’Impost sobre societats, que va entrar en vigor ara fa un any, va suprimir la possibilitat dels clubs i associacions esportives (i de totes les entitats sense afany de lucre relacionades en la Llei) de no haver de presentar la declaració de l’impost sobre societats, i, per tant, totes aquestes entitats van quedar obligades a presentar la declaració independentment dels ingressos anuals obtinguts, paràmetre que sota la vigència de la Llei anterior determinava l’obligació o no de declarar (límit de 100.000€), entre altres requisits.

Més

Preguntes habituals sobre la paraula TESTAMENT          

  • que és un testament?
  • cal fer testament?
  • si no faig testament, què passa?
  • on he d’anar per fer testament?
  • els fills del meu segon cònjuge (que no són meus) quins drets tenen?
  • puc desheretar els meus fills?
  • puc deixar l’herència als meus fills i fer que el meu cònjuge tingui també algun dret?
  • estic esperant un fill del meu segon matrimoni, què puc fer perquè els fills del meu primer matrimoni no perdin els seus drets sobre la meva herència?
  • té algun avantatge fer testament?
  • què és el testament vital?
Més

D’acord amb la Llei 15/2015, de 2 de juliol, se’ns presenta la novetat de poder tramitar les separacions matrimonials o els divorcis davant de notari mitjançant una escriptura pública.

I molts de vosaltres us preguntareu ...

Més

El passat dia 15 de juny de 2012 Pol·Vilagrasa ADVOCATS va participar en la taula rodona sobre execucions hipotecàries organitzada per l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Lleida en col·laboració amb l’Obra Social d’Ibercaja.

Més

El dia 21 de novembre de 2012 Pol·Vilagrasa ADVOCATS va participar en la taula rodona sobre el conflicte generat per la comercialització massiva de participacions preferents i altres productes financers complexos organitzada per la Comissió de Cultura de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Lleida.

Més

El dia 2 de maig de 2013 Pol·Vilagrasa ADVOCATS va ser convidat a participar en la primera jornada del curs La responsabilidad profesional de los ingenieros y la propiedad industrial organitzada pel Departament de Dret Privat de la Facultat de Dret i Economia de la Universitat de Lleida.

Més