Separacions / divorcis davant de Notari

on 03 Febrer 2016
Vist: 2430

D’acord amb la Llei 15/2015, de 2 de juliol, se’ns presenta la novetat de poder tramitar les separacions matrimonials o els divorcis davant de notari mitjançant una escriptura pública.

I molts de vosaltres us preguntareu ...

  • quins són els tràmits per poder-se separar/divorciar davant de notari?
  • que cal fer per separar-se/divorciar-se davant de notari?
  • serà també necessària la intervenció de l’advocat?
  • en temps i en diners serà més costós que en l’àmbit judicial ?
  • es pot escollir el notari?
  • les qüestions patrimonials també es pot fer notarialment? 
  • hi ha alguna avantatge en la tramitació notarial?

Per poder tramitar una separació/divorci davant de notari, a banda dels requisits ja establerts en el Codi civil per qualsevol de les formes ja existents per separar-se o divorciar-se, s’han de complir dos requisits més que són:

  1. que els dos membres del matrimoni estiguin d’acord en tramitar el divorci de mutu acord, i
  2. que fruit d’aquest matrimoni no hi hagi ni fills menors ni incapacitats judicialment. Cal tenir present que entre els fills menors s’inclouen els fills concebuts i no nascuts.

En el supòsit que existeixin fills menors, únicament serà possible la tramitació judicial de la separació/divorci i serà preceptiva la intervenció del Ministeri Fiscal qui vetllarà pels interessos d’aquests.

És necessària, en tots els casos, la intervenció d’un advocat que és el professional que ha de redactar el CONVENI REGULADOR.

A l’hora de tramitar la separació/divorci davant de notari cal tenir en compte, a més dels requisits específics que hem anunciat, que també s’han de complir tots els altres requisits previstos en el Codi civil com són els relatius a la competència (no pot fer-ho un notari qualsevol), a les posteriors inscripcions en el Registre Civil, a les modificacions de les mesures que s’han adoptat en la separació/divorci…

Igual que en els procediments judicials, en les separacions/divorcis que es tramitin davant de notari, en el conveni regulador es poden d’adoptar mesures de caràcter patrimonial. Tanmateix, cal recordar que aquest fet pot suposar un increment notable de la despesa notarial.

Els efectes de la separació/divorci són els mateixos tant si es tracta d’un procediment judicial com si s’ha fet davant de notari.

Avantatges de la tramitació d’una separació/divorci davant de notari front la tramitació d’una separació/divorci davant d’un jutjat? Si n’hi ha algun, d’avantatge, és el temps, i dic si n’hi algun perquè en alguns casos la rapidesa en què es tramiten els divorcis davant de notari pot jugar en contra dels interessos dels cònjuges, com és el cas d’aquell matrimoni que avui per demà decideix divorciar-se i tot seguit es dóna compte que allò no és el que volia.

Qualsevol dubte sobre la documentació que cal aportar per separar-se o divorciar-se, la forma com cal fer-ho…, ens ho podeu consultar.

Mercè Vilagrasa i Boldú