Separacions / divorcis davant de Notari

D’acord amb la Llei 15/2015, de 2 de juliol, se’ns presenta la novetat de poder tramitar les separacions matrimonials o els divorcis davant de notari mitjançant una escriptura pública.

I molts de vosaltres us preguntareu...

Més