Beneficis fiscals del patrocini esportiu

¿Per què patrocinar l’esport?

El patrocini esportiu no solament implica una font d’ingressos per l’esportista o l’esdeveniment esportiu patrocinat, sinó que també reporta una sèrie d’avantatges per l’empresa patrocinadora:

  • Difusió i visibilitat de la marca empresarial: per moltes empreses patrocinar un esportista o un esdeveniment esportiu pot ser una estratègia comercial a seguir
  • Vinculació de la marca amb l’esport: la implicació amb el món de l’esport pot proporcionar cert prestigi social, ja que es tracta d’una activitat amb creixement exponencial i que es considera beneficiosa per la societat. El patrocini esportiu pot ser considerat com una acció més dins de l’activitat de responsabilitat social corporativa de l’empresa
  • Augment o major presència mediàtica de la marca: tenint en compte la gran atenció mediàtica que rep tot tipus d’activitat esportiva, una adequada estratègia empresarial en aquest àmbit pot ajudar a la projecció de la marca
  • Beneficis o avantatges en l’àmbit fiscal: depenent del tipus de patrocini per el que s’opti, es poden obtenir avantatges fiscals significatives

El nostre equip us assessorarà a l’hora d’escollir la fórmula més avantatjosa per a la vostra empresa en funció de les seves característiques i els objectius marcats; així com a l’hora de decidir en quin esdeveniment esportiu o esportista serà més convenient fer la inversió.