Pol·Vilagrasa Advocats està integrat per un equip multidisciplinari altament qualificat, fet que permet oferir solucions globals als problemes complexos als quals han de fer front els nostres clients.

Així mateix, la interacció entre els membres més joves i els més experimentats del despatx ens permet oferir la màxima qualitat, garantida pels més de 30 anys d’exercici d’alguns dels nostres membres, i alhora oferir un servei innovador i adaptat a les exigències i a la complexitat de la societat actual.

En l’actualitat, Pol·Vilagrasa Advocats està dirigit pels seus dos membres més antics.

Durant els més de 30 anys dedicats a l’exercici del dret, ha focalitzat la seva atenció a l’assessorament en l’àmbit de les ruptures matrimonials i de parella, així com en l’àmbit de les herències ja sigui en via judicial o extrajudicial.

Més

Advocat expert en dret agroalimentari regulador de les explotacions agràries i del sector de producció i distribució alimentària. En l’àmbit del dret agrari i del dret alimentari, centra la seva activitat en l’assessorament relatiu a exportacions, a condicions de seguretat alimentària, a etiquetatge i publicitat, a declaracions nutricionals i a reclamacions per danys.

Més

Advocat especialitzat en dret civil i dret mercantil, així com en la litigació bancària derivada de la comercialització de productes d’alt risc (participacions preferents, deute subordinat, swap, bons estructurats…).

Més

Amb més de 35 anys d’experiència en l’advocacia, és especialista en dret de les assegurances i responsabilitat civil contractual i extracontractual derivada d’accidents de circulació, accidents laborals, incendis, inundacions...

Més

Advocat expert en el sector públic i regulatori, especialment en dret administratiu i dret urbanístic, així com en la contractació pública. Així mateix, dedica la seva atenció al dret de les tecnologies de la informació i de la comunicació.

Més

Advocada experta en dret concursal i dret fiscal, s’ha especialitzat en dret de l’esport i dedica la seva atenció a l’assessorament de tot tipus d’entitats esportives en totes les seves vessants.

Més