Els clubs esportius estan obligats a presentar la declaració de l’impost sobre societats?

La recent Llei 27/2014, de l’Impost sobre societats, que va entrar en vigor ara fa un any, va suprimir la possibilitat dels clubs i associacions esportives (i de totes les entitats sense afany de lucre relacionades en la Llei) de no haver de presentar la declaració de l’impost sobre societats, i, per tant, totes aquestes entitats van quedar obligades a presentar la declaració independentment dels ingressos anuals obtinguts, paràmetre que sota la vigència de la Llei anterior determinava l’obligació o no de declarar (límit de 100.000€), entre altres requisits.

Més