Mala praxis bancària

Estem especialitzats en danys derivats de la mala comercialització de productes bancaris d'alt risc

Pol·Vilagrasa ADVOCATS s’ha especialitzat en la reclamació de danys derivats de la mala comercialització de productes bancaris d’alt risc per part de gairebé totes les entitats bancàries i financeres. Ens dediquem a resoldre i anul·lar contractes, així com a reclamar els danys per la contractació de:

  • Participacions preferents
  • Deute subordinat
  • Permutes financeres de tipus d’interès i assimilats: SWAP, collar, clip…
  • Dipòsits estructurats
  • Fons d’inversió immobiliària
  • Bons convertibles, així com qualsevol altre producte financer que hagi estat comercialitzat incomplint la normativa bancària aplicable
  • Préstecs i crèdits hipotecaris.

Els nostres serveis se centren en la transacció i la litigació. En aquest sentit oferim a inversors minoristes i professionals la possibilitat d’informar-se sobre la naturalesa dels productes contractats, així com la correcció de la comercialització i la determinació dels eventuals danys soferts.

Un cop analitzats les circumstàncies concretes de l’assumpte, es planteja la possibilitat de procedir a la reclamació judicial o extrajudicial del dany derivat de la contractació del producte concret.

Així mateix, tractem els assumptes bancaris i financers des d’una perspectiva integral i assessorem els clients en la contractació d’aquest tipus de productes, així com analitzant els possibles efectes adversos que se’n pugui derivar.