Mercè Vilagrasa i Boldú

Durant els més de 30 anys dedicats a l’exercici del dret, ha focalitzat la seva atenció a l’assessorament en l’àmbit de les ruptures matrimonials i de parella, així com en l’àmbit de les herències ja sigui en via judicial o extrajudicial.

Llicenciada en dret per la Universitat de Barcelona el 1976.

Durant els més de 30 anys ininterromputs dedicats, de forma exclusiva, a la pràctica del dret, s’ha especialitzat progressivament en el dret de família i matrimonial, així com en el dret civil en general.

Ha estat, durant més de 10 anys, docent de l’Escola de Pràctica Jurídica de Lleida en les matèries de dret matrimonial, registre civil i jurisdicció voluntària.

Ha estat membre de la Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Lleida durant una candidatura.

De forma regular, i a títol divulgatiu, col·labora amb els mitjans de comunicació escrivint articles relacionats amb les seves àrees de pràctica. Així mateix, és autora de diverses obres divulgatives relacionades amb el dret de família, entre les quals destaquen:

  • Us voleu separar de la vostra parella?
  • Pràctica processal en el dret matrimonial
  • Conviure en parella
  • La crisi matrimonial o la vella història de l’amor i el desamor