Lluís Bautista Piñol

Advocat expert en el sector públic i regulatori, especialment en dret administratiu i dret urbanístic, així com en la contractació pública. Així mateix, dedica la seva atenció al dret de les tecnologies de la informació i de la comunicació.

Diplomat en Gestió i Administració Pública per la Universitat de Barcelona l’any 2002 i Llicenciat en Dret per la Universitat de Lleida l’any 2005.

Així mateix i d’acord amb la seva formació, ha assolit mitjançant dos programes de postgrau el títol de Màster en Dret Immobiliari, Urbanístic i de l’Edificació per l’Institut d’Educació Contínua de la Universitat Pompeu Fabra.

Donada la seva formació i dedicació professional en diferents institucions públiques, ha centrat la seva especialització en l’àmbit del dret públic, especialment en el dret administratiu, dret urbanístic i la contractació pública, així com en aquelles qüestions jurídiques relacionades amb les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) i la protecció de dades de caràcter personal.