Josep Pol i Bellart

Amb més de 35 anys d’experiència en l’advocacia, és especialista en dret de les assegurances i responsabilitat civil contractual i extracontractual derivada d’accidents de circulació, accidents laborals, incendis, inundacions...

Llicenciat en dret per la Universitat de Barcelona el 1975.

Porta dedicats més de 30 anys, de forma exclusiva i ininterrompuda, a la pràctica de l’advocacia amb dedicació preferent a les àrees del dret d'assegurances i dret civil, especialment en matèria de responsabilitat civil contractual i extracontractual derivada d’accidents de circulació, accidents laborals, incendis, inundacions…

Ha estat membre de la Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Lleida durant dues legislatures.

Des de la seva creació, fins a l’actualitat, ha estat membre del Tribunal Arbitral de Lleida, en el qual exerceix en l’actualitat el càrrec de president.