Bones notícies per als consumidors amb IRPH

Els Jutjats especialitzats en l’anàlisi de les clàusules abusives en contractes amb finançament hipotecari ja han dictat les primeres sentències relatives a l’IRPH.

Aquestes primeres resolucions són esperançadores per als consumidors que tinguin referenciada la hipoteca a aquest índex, ja que gairebé de forma unànime substitueixen l’IRPH per l’EURÍBOR i obliguen a les entitats bancàries a retornar les quantitats cobrades indegudament.

En concret, el Jutjat de Primera Instancia núm. 6 de Lleida responsable de la resolució d’aquest tipus d’assumptes per la província de Lleida ha estat dels primers en dictar sentències en què es resol sobre l’abusivitat de la clàusula IRPH en atenció als criteris establerts per la Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) de 3 de març de 2020 que comentàvem en  l’article Europa avala les reclamacions contra l’IRPH.

Les dues primeres sentències, dictades per aquest Jutjat el dia 9 de març de 2020, en reclamacions dirigides contra Banco Santander i Caixabank, respectivament, declaren abusiva la clàusula que referencia el tipus d'interès aplicable a l'IRPH. En ambdós casos s'analitza si la clàusula va ser negociada individualment amb els clients, si es va donar informació adequada als clients respecte de la rellevància econòmica d'optar per l'índex IRPH i si es va informar de forma detallada sobre l'evolució d'aquest índex en els darrers dos anys anteriors a la formalització del préstec.

En els casos en què el contracte no prevegi un índex alternatiu a l'IRPH per al supòsit en què es declari abusiu l'IRPH, existia el dubte de si els jutjats i tribunals optarien per deixar el préstec sense tipus d'interès o bé se substituiria l'IRPH per l'EURÍBOR. El primer supòsit implicaria la gratuïtat del préstec i la devolució de tots els interessos pagats fins al moment de la declaració d'abusivitat. En el segon supòsit, s'hauria de recalcular els interessos pagats fins al moment de la declaració d'abusivitat i realitzar una nova liquidació en base a l'EURÍBOR.

Les primeres dues Sentències dictades pel Jutjat de Primera Instància núm. 6 de Lleida s'inclinen per substituir l'IRPH per l'EURÍBOR. Tot i que aquesta solució és menys beneficiosa per als prestataris que deixar el préstec sense tipus d'interès, el fet cert és que atenent a l'evolució a la baixa de l'EURÍBOR des de l'any 2009, el recàlcul suposarà la devolució de quantitats al clients bancaris que variaran en funció del capital i del termini del préstec.

En qualsevol cas, considerem que es necessari analitzar de forma individualitzada cada assumpte per tal de poder valorar la viabilitat d'una possible demanda judicial, així com la quantitat que seria susceptible de ser recuperada.

Autor Celestí Pol i Vilagrasa 
Photo by Mauro Sbicego on Unsplash

Si teniu interès en saber si teniu dret a la devolució de quantitats pagades indegudament per l'aplicació de l'IRPH, us podeu posar en contacte amb nosaltres sense cap compromís a través del formulari següent:

Powered by BreezingForms