En tant que el dret Civil és l’àmbit de l’ordenament jurídic que més directament afecta a la vida diària de qualsevol persona, Pol·Vilagrasa tradicionalment ha encarat els seus serveis als diferents aspectes d’aquesta àrea del dret per tal de cobrir totes les necessitats de defensa jurídica dels nostres clients.

L’alta especialització adquirida per alguns membres de Pol·Vilagrasa Advocats en la pràctica del dret de família durant anys d’exercici, fa que el nostre despatx sigui líder en l’àmbit del dret de família modern i aquesta s’hagi convertit en una de les àrees del dret més destacada del nostre estudi jurídic.

Així mateix i de forma relacionada amb les qüestions de família, Pol·Vilagrasa Advocats té una gran experiència en l’organització i ordenació de les qüestions successòries, tant en l’àmbit processal com extrajudicial.

Els nostres serveis en aquests àmbits del dret inclouen:

 • Resolució de conflictes i crisis matrimonials de forma judicial o extrajudicial: separacions, divorcis i nul·litats
 • Assessorament en la redacció d’acords prematrimonials i convenis reguladors
 • Assessorament en l’ordenació de tutories i curateles d’incapaços i menors d’edat
 • Assistència en els processos judicials de filiació, reclamació d’aliments, d’incapacitació i de prodigalitat
 • Assessorament en la redacció de documents testamentaris
 • Assessorament en l’ordenació i organització del patrimoni familiar
 • Processos successoris i particions d’herència nacionals i internacionals
 • Contractació civil: compravenda, donacions, creació, gestió i liquidació de societats civils…
 • Arrendaments rústics i urbans: assessorament en la redacció, interpretació i execució de contractes d’arrendament
 • Assessorament en matèria d’associacions i fundacions
 • Assessorament en matèria de propietat horitzontal
 • Execució de contractes civils i reclamació judicial de quantitats