En íntima relació amb tots els altres camps del dret es troba, sens dubte, el financer i tributari essent una matèria amb vigència extemporània. Com a conseqüència de les implicacions tributàries que comporta la realització de qualsevol acte jurídic i el desenvolupament de tot negoci, és necessari un assessorament en matèria financera i tributària com a culminació d’un assessorament jurídic complet.

En aquest àmbit els serveis de Pol·Vilagrasa Advocats es concreten en:

  • Assessorament i planificació tributaris a empreses i persones físiques
  • Assistència en procediments d’inspecció tributària
  • Assistència i assessorament en recursos i reclamacions davant tribunals i l’Administració Tributària
  • Gestió de consultes davant l’Administració Tributària
  • Elaboració de declaracions d’impostos personals