Dret mercantil i societari

Pol·Vilagrasa Advocats ofereix serveis integrals i especialitzats en l’àmbit de l’empresa d’acord amb les necessitats dels nostres clients i amb especial dedicació a l’empresa familiar. La creixent mercantilització de la societat ha provocat una complexitat en l’organització i gestió de qualsevol negoci reconvertint-los en empreses, complexitat a la qual nosaltres volem donar resposta mitjançant un assessorament complet en l’àmbit del dret mercantil i societari.

Els nostres serveis en aquest àmbit del dret es dirigeixen eminentment a la petita i mitjana empresa, i es concreten en:

  • Assessorament en la redacció i interpretació de contractes mercantils
  • Assessorament en la confecció de acords parasocials
  • Assessorament en la redacció de protocols familiars
  • Assistència en els conflictes societaris
  • Assistència en la resolució processal o extrajudicial de conflictes mercantils
  • Creació de noves empreses i start-up