Tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC)

El gran avenç tecnològic experimentat en l’actual era moderna, anomenada fins i tot «era tecnològica», ha fet variar de forma inevitable la nostra manera d’actuar i relacionar-nos en tots els àmbits socials i econòmics: ja sigui entre particulars, particulars i empreses, particulars i administracions, etc.; així com la manera d’interpretar certs drets i obligacions fins ara existents i, en alguns casos, n’ha fet néixer de nous (per exemple el dret a l’oblit).

Aquestes noves relacions sovint plantegen problemes, tals com l’abús de dret en la contractació electrònica, problemes relacionats amb el dret d’imatge de la persona o la seva reputació digital, qüestions relatives a la propietat industrial i intel·lectual i, sobre tot, problemes relatius a la protecció de les dades de caràcter personal. Tots els drets que puguin resultar afectats tenen la seva protecció legal i resulten emparats tant per les diferents Administracions Públiques com pels propis òrgans jurisdiccionals i per a l’exercici i defensa dels quals és necessari un coneixement especialitzat.

Per aquest motiu, el nostre despatx pretén donar assessorament als seus clients en aquelles matèries que tenen relació o són conseqüència de l’ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació. Així mateix, oferim assistència en la defensa jurídica davant de qualsevol vulneració dels drets o davant de qualsevol procediment obert per l’ús d’aquestes tecnologies o en matèria de protecció de dades.