Dret Esportiu

El dret esportiu és un sector que està en clara expansió degut a la creixent importància de l’esport en l’àmbit econòmic i social. Per aquest motiu, a Pol·Vilagrasa Advocats considerem fonamental oferir els nostres serveis especialitzats en aquest àmbit del dret i comptem amb advocats dedicats a l’estudi i pràctica d’aquesta disciplina jurídica.

En concret, oferim els següents serveis:

  • Assessorament en la constitució i funcionament de tot tipus d’entitats esportives: clubs, associacions esportives escolars, societats anònimes esportives, seccions esportives, agrupacions esportives i federacions esportives
  • Assessorament a esportistes: drets d’imatge, contractació amb entitats esportives, patrocini…
  • Negociació i redacció de contractes d’organització d’esdeveniments esportius i culturals
  • Assessorament, negociació i redacció de contractes de patrocini esportiu, contractes de col·laboració i accions de mecenatge
  • Assessorament en procediments disciplinaris esportius