Curs sobre responsabilitat professional dels enginyers i propietat industrial

El dia 2 de maig de 2013 Pol·Vilagrasa ADVOCATS va ser convidat a participar en la primera jornada del curs La responsabilidad profesional de los ingenieros y la propiedad industrial organitzada pel Departament de Dret Privat de la Facultat de Dret i Economia de la Universitat de Lleida.

En un entorn econòmic en què la prestació de serveis esdevingut extremadament complexa i en què els estàndards de diligència són cada cop més alts, és necessari determinar les obligacions, les responsabilitats i condicions en què es presten aquests serveis, així com la determinació dels riscos en què incorren aquests prestadors de serveis tant des del punt de vista de la responsabilitat civil, como de les eventuals responsabilitats penals que se’n puguin derivar.

En aquest curs, amb la participació de professionals de diversos àmbits del dret, Celestí Pol va pronunciar una conferència sobre aspectes pràctics de la responsabilitat civil derivada de la pràctica professional del enginyers com són els supòsits de naixement de la responsabilitat o bé la necessitat i l’obligatorietat de concertar pòlisses d’assegurances.